top of page

ECHOGRAFIE

Echo’s kunnen meer inzicht geven in blessures, daarom volgde ik een opleiding om het vastleggen en analyseren van echografische beeldvorming mogelijk te maken. Intussen is de opleiding afgerond en start ik met het nemen van echo’s in de praktijk.

Hoe werkt echografie?

Echografie maakt gebruik van geluidsgolven die zich doorheen het lichaam verplaatsen. Weefsels in het lichaam weerkaatsen deze golven, elke structuur doet dit op een andere manier. Dat zorgt ervoor dat er op de beelden een onderscheid tussen de weefsels kan worden gezien en dat alle structuren in 1 beeld samenvallen.

Waarvoor worden echo’s gebruikt?

Echo’s geven het huidige beeld van onder andere spieren, pezen en ligamenten weer. Er kunnen zowel statische als dynamische beelden bekeken worden aan het begin van de revalidatie en op tussentijdse momenten. Dit is een interessant gegeven. Door de structuren in andere houdingen en in beweging te bekijken, krijgen we meer informatie over het letsel. Zo worden de structuren apart, maar ook ten opzichte van elkaar in beeld gebracht. Door het analyseren van de beelden kan het behandelplan aangepast worden.

Toepassing in de praktijk

Voor sommige letsels kan een echo bijkomende informatie verschaffen. Er zijn patiënten die al een echo lieten maken bij een arts-specialist, maar er zijn ook patiënten die hiertoe (nog) geen mogelijkheid kregen. Indien er voor hun letsel een indicatie is dat een echo het behandelschema zou kunnen bepalen, zal ik een echo maken en deze samen met de patiënt bespreken. Diagnoses mag ik niet stellen, daarvoor verwijs ik u naar uw huisarts.

echo hamstrings en kuit wijzen
bottom of page